Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Fokus grupa će se održati u utorak 15. veljače s početkom u 16:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Slunj (kinodvorana), Trg dr. Franje Tuđmana 9, u Slunju, a organizira ju udruga GTF-Inicijativa za održivi rast u sklopu EU projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja.

Tema fokus grupe je Poduzetnička klima u Karlovačkoj županiji, a cilj je razvoj diskusije o stanju za razvoj poduzetništva u Karlovačkoj županiji , identifikacija glavnih prepreka i dr.

Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast. 

Pozivamo sve zainteresirane da se priključe!

Na web stranicama Karlovačke županije objavljeni su javni pozivi za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu:

1. Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Karlovačke županije“ za 2021. godinu koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za njihovo djelovanje ili rezultate koji su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji Karlovačke županije,

2. Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ u 2021. godini koje se dodjeljuje fizičkim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom, dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno nacionalnoj ili međunarodnoj promidžbi i ugledu Karlovačke županije. „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ može se dodijeliti i posmrtno. 

Javni pozivi dostupni su na linku: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-ured-zupana/javni-poziv-javna-priznanja-karlovacke-zupanije-za-2021-godinu

Rok za prijavu kandidata je 11. veljače 2022. godine.

Danas je uspješno obavljen tehnički pregled mosta sv. Ivana te je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje uporabne dozvole.

Most sv. Ivana namijenjen je pješačkom prometu, a kolni promet moguć je samo u izvanrednim situacijama i to primarno za potrebe žurnih službi.

Od danas se most otvara za pješački promet i korištenje (bez ograničenja).  

U narednom razdoblju na most će se ponovno postaviti i kip sv. Ivana Nepomuka koji  je restauriran i „strpljivo čeka“ u crkvi Presvetog trojstva u Slunju povratak na most.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31. siječanj  2022. godine objavljena je slijedeća vijest koju u potpunosti prenosimo:

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o dvije nove mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022.

Program mjera aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2022. godini, uključuje Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, Javni rad i Stalni sezonac, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti preko 27.000 korisnika.

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:

  • Veći iznos potpora za samozapošljavanje
  • Veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
  • Širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
  • Produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
  • Produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
  • Administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
  • Nova podmjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku
  • Mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac, već dugi niz godina provodi aktivnosti spašavanja, zaštite i osiguranja na području Slunja. Grad Slunj prepoznaje kvalitetan rad i potrebu djelovanja ove službe na našem terenu te potpomaže ovu udrugu kroz financijsku potporu, ali i kroz osiguranje prostorija za rad i na druge načine. Ugovor o nastavku suradnje i u 2022. godini potpisali su pročelnik HGSS, Stanice Karlovac, Matija Kranjčević i slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić.