Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

PREDSTAVLJENE MJERE STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA MLADE

Pozivaju se poljoprivrednici na predavanje u kino dvoranu u Slunju dana 9.03.2023. (četvrtak) od 12:00 do 14:00 sati na temu "Potpore u poljoprivredi i Zajednička poljoprivredna politika 2023.-2027."

Predavanje organizira Ministarstvo poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Karlovac.

Ovim predavanjem će biti upoznati sa promjenama vezanim za osnovna i izravna plaćanja te sa IAKS mjerama ruralnog razvoja te se pripremiti za Agronet kampanju 2023.

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žena danas i žena jučer- zasigurno velika razlika. U proteklom vremenu mnoge odvažne žene zaslužne su za današnji bolji položaj žena u društvu. Drage naše žene, kolegice, majke, bake, kćeri, prijateljice pozivamo vas da i dalje budete hrabre i odlučne! Čestitamo vam Dan žena i želimo da vam ovaj dan, kao i svaki, bude ispunjen poštovanjem i ravnopravnošću!

Rok za podnošenje svih zahtjeva za obnovu je 31. prosinac 2023. 

  • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23
  • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 88/22
  • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22
  • One stop shop za obnovu - Obnavljamo.hr 

VAŽNO! 23.02.2023. Novi Zakon o obnovi stupio na snagu

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-i-zagrebacke-zupanije/11384

Novi Zakon o obnovi objavljen u "Narodnim novinama" broj 21/23 stupio je na snagu 23. veljače 2023. godine. Zakon uz administrativno rasterećenje procesa, što pojednostavljuje postupanje građanima i svim dionicima uključenima u proces obnove, donosi poboljšanja modela samoobnove te nove modele i pristupe u obnovi kao i jedinstveno djelovanje ključnih tijela za obnovu u okviru jednog upravljanja.

    

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (8+1) dužine veće od 5m u zoni posebnog prometnog režima.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 16.03.2023. godine.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijedlog Odluke

Obrazac 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Radi unapređenja zaštite i sigurnosti ljudi i materijalnih dobara širom svijeta, u slučaju nesreća ili katastrofa, a temeljem međunarodnog ugovora, koji je stupio na snagu 1. ožujka 1972. godine, osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. U sjećanje na taj dan, 1. ožujka proglašen je svjetskim Danom civilne zaštite. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 21. siječnja 1992. godine, taj dan proglašen je i nacionalnim Danom civilne zaštite Republike Hrvatske.

Civilna zaštita kako u svijetu tako i kod nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave zbog zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi, poput:

  • obrane od poplava i nesreća na akumulacijskim branama,
  • zaštite i spašavanja u slučaju potresa i drugih prirodnih nesreća,
  • opasnosti i nesreća u tehničko – tehnološkom procesu proizvodnje ili prometu opasnim tvarima,
  • nuklearnim i radiološkim nesrećama,
  • epidemioloških i sanitarnim ugrozama.

JAVNI POZIV

za geodetsku izmjeru na k.č. 254, 265/2, 267/3, 267/2, 269/2,

186/2 i 161/2, k.o. Slunj 1

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se vrši geodetska izmjera u svrhu izrade geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – Koranska ulica (Klasa: UP/I-361-03/21-01/000114, Urbroj: 2133-07-02/20-22-0015, Slunj, 19.01.2022.).

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama da dana 06.03.2023. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati budu prisutni na predmetnoj lokaciji u Koranskoj ulici.

Izvođač geodetske izmjere je tvrtka GEOM d.o.o., Ulica braće Radić 1, Slunj, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Željka Rupčića, mag.ing.geod. et geoinf., Geo 1217.

                                                                                             

                                                                                                      

U "Narodnim novinama" br. 13 od 3.2. 2023. godine objavljen je Javni natječaj za prijem u službu višeg referenta za informiranje.

Javni natječaj

Ispravak javnog natječaja

Upute i obavijesti kandidatima

Rok za dostavu prijava na javni natječaj (8 dana) računa se od 8.veljače 2023. godine (datum objave ispravka u "Narodnim novinama" br. 14).

Poziv na testiranje

Izvješće o provedenom natječaju

U tijeku je javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju napuštenih životinja - ovaca. 

Ponude se dostavljaju za sve životinje koje su predmet prodaje u zatvorenim kovertama na adresu Grad Slunj Trg dr. Franje Tuđmana 12,  47240 najkasnije do 23.2.2023. godine do 14,00 sati (bez obzira na način dostave).

Zaprimljene ponude otvorit će se javno odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda. U slučaju više ponuda sa istom ponuđenom cijenom, prihvatit će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

Tekst poziva

Obrazac ponude

Ispravak poziva